"Việc Tập đoàn TH có trở thành một doanh nghiệp thành công bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào con người TH. Tại TH, chúng tôi thúc đẩy sự phát triển cá nhân, kích thích sáng tạo và tạo ra môi trường tích cực cho cán bộ nhân viên của mình. Chúng tôi có một nền văn hóa trân trọng và đền đáp cho những cam kết và nỗ lực của nhân viên. Đó là cách chúng tôi giúp con người TH đạt tới mức phát triển tốt nhất trong tiềm năng của mỗi người."
Ông Nguyễn Đức Nam -CEO THFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ hội nghề nghiệp

Từ khi được tuyển dụng cho đến khi bạn nghỉ việc ở TH, các điều khoản và điều kiện làm việc luôn minh bạch. Tất cả ứng viên xin việc tại Tập đoàn TH đều được xem xét bình đẳng bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, tình trạng khuyết tật hay bất kỳ tình trạng nào khác được quy định bởi pháp luật. TH coi sự đa dạng của nguồn nhân lực là một thế mạnh. Chúng tôi đối xử công bằng với tất cả mọi người và tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo, thăng tiến và có chính sách lương, thưởng cho nhân viên dựa trên thành tích, kinh nghiệm và các tiêu chí công việc liên quan khác. Tập đoàn TH tự hào khi có nguồn nhân lực đa dạng như vậy làm việc trong Tập đoàn.

Xem thêm

Phát triển sự nghiệp cùng TH

Tại Tập đoàn TH, con người là nền tảng của kinh doanh. Chúng tôi hoạch định nhân viên là yếu tố cốt lõi bởi vì chúng tôi xem họ là một phần của gia đình TH. Nhân viên là tài sản vô hình và giá trị nhất của chúng tôi. Chúng tôi phát triển họ toàn diện. Chúng tôi trân trọng họ. Chúng tôi luôn cố gắng mang lại cho nhân viên môi trường làm việc thân thiện và tích cực. Ở Tập đoàn TH, chúng tôi tin rằng chỉ có làm việc trong những điều kiện tốt như vậy, chúng tôi mới có thể đạt được những mục tiêu và cam kết đã đề ra cho 6 trụ cột phát triển bền vững.

Xem thêm