Giáo dục

Theo Liên Hợp Quốc, hơn một nửa số trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới - khoảng 617 triệu trẻ em ở lứa tuổi tiểu học và vị thành niên trung học cơ sở (THCS) - chưa đáp ứng tiêu chuẩn thành thạo tối thiểu về khả năng đọc và toán học. Nỗ lực của cả cộng đồng là cần thiết hơn bao giờ hết để cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng giáo dục toàn cầu để thu hẹp khoảng cách xóa mù chữ.

Trong bối cảnh thách thức toàn cầu, mục tiêu của Tập đoàn TH là cung cấp nền giáo dục chất lượng cho hiện tại và thế hệ tương lai, phù hợp hoàn toàn với mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 4 (chất lượng giáo dục).